Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till föreningsstämma

20 FEB 2022 19:24
  • Uppdaterad: 20 FEB 2022 19:24

Tibble-Kungsängen Bordtennisklubb            2022-02-06

Styrelsen                                                            Kallelse

 

TKBTK – till ordinarie föreningsstämma 2022.
 
Tid: Onsdagen den 9 mars kl. 19:00.
Lokal: Kungshallens konferensrum
 
Dagordning
  1. Stämman öppnas av ordförande.                                     
  2. Fastställande av röstlängd för mötet.
  3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt (kallelsen ska senast två veckor före stämman.  
      göras tillgänglig för medlemmarna genom hemsidan och träningslokaler).
  6. Fastställande av föredragningslista.
  7  Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.
      a)  Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.
      b)  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret 2021.       
  8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2021.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021.
10. Fastställande av medlemsavgifter 2023.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
      Inga motioner inkomna från medlemmarna.
      Ingen motion från styrelsen.
12. Beslut om medlemskap i någon Bingoallians om möjlighet finns för år 2022 och/eller 
      2023. Även val av kontaktperson för dessa år.
13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2022.
14. Val av
      a)   föreningens ordförande för en tid av 1 år;
      b)   omval/nyval av ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
      c)   omval/nyval av suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år. Beslut om turordning för  
            suppleanterna att inträda i ledamots ställe.
      d)   omval/nyval två revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte 
            styrel¬sens ledamöter delta;
e) omval/nyval av tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande. Strävan ska vara att både män och kvinnor ingår i  
            valberedningen. Vidare bör en ledamot vara en ungdom (fyller 12 och som mest 20 år under året).
       f)   beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där förening¬en  har rätt att representera med ombud).
15. Övriga frågor.
16. När och var stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
17. Stämman avslutas.
 
Handlingar till stämman finns tillgängliga senast en vecka före stämman i träningslokaler och hos ordförande.

Word-fil

 

Skribent: Joakim Liske
E-post: Adressen Gömd

TKBTK's samarbetspartners

 

Uppge koden TKBTK och få 10% rabatt på allt ni hyr hos ALADDINS.

För alla fester och party'n stora som små

Allt i arbetskläder

 

 Beställ pingis saker här!

 

Donic

 

Upplandsbro

 Yasaka 

 

Gilla Donic Facebook

 

Gilla Yasaka Facebook

 

Stöd TBBTK genom Svenska spel

  

TKBTK's 

sponsrande supporter

 

 

 

Postadress:
Tibble-Kungsängen BTK - Bordtennis
Roy Westin, Kritstigen 8
19633 Kungsängen

Kontakt:
Tel: 0707783103
E-post: This is a mailto link

Se all info