Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till föreningsstämman 2021-04-08

22 MAR 2021 15:43
  • Uppdaterad: 22 MAR 2021 15:43

Tibble-Kungsängen Bordtennisklubb 2021-03-20
Styrelsen Kallelse

Härmed kallas medlemmarna i Tibble-Kungsängen Bordtennisklubb – TKBTK – till ordinarie föreningsstämma 2021.

Tid: Torsdagen den 8 april kl. 19:00.
Lokal: Digitalt via länk som man tilldelas efter anmälan till This is a mailto link .

Dagordning
1. Stämman öppnas av ordförande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt (kallelsen ska senast två veckor före stämman.
     göras tillgänglig för medlemmarna genom hemsidan och träningslokaler).
6. Fastställande av föredragningslista.
7 Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.
    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020.
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret 2020.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2020.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020.
10. Fastställande av medlemsavgifter 2022.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
     Inga motioner inkomna från medlemmarna.
     Ingen motion från styrelsen.
12. Beslut om medlemskap i någon Bingoallians om möjlighet finns för år 2021 och/eller
     2022. Även val av kontaktperson för dessa år.
13. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2021.
14. Val av
     a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
     b) omval/nyval av ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
     c) omval/nyval av suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år. Beslut om turordning för
       suppleanterna att inträda i ledamots ställe;
     d) omval/nyval två revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte
        styrel¬sens ledamöter delta;
     e) omval/nyval av tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall
         utses till ordförande. Strävan ska vara att både män och kvinnor ingår i
         valberedningen. Vidare bör en ledamot vara en ungdom (fyller 12 och som mest 20 år
         under året).
      f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där förening¬en
         har rätt att representera med ombud).
15. Övriga frågor.
16. När och var stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
17. Stämman avslutas.

Handlingar till stämman finns tillgängliga senast en vecka före stämman i träningslokaler och hos ordförande.

Skribent: Joakim Liske
Epost: Adressen Gömd

TKBTK's samarbetspartners

 

Uppge koden TKBTK och få 10% rabatt på allt ni hyr hos ALADDINS.

För alla fester och party'n stora som små

Allt i arbetskläder

 

 Beställ pingis saker här!

 

Donic

 

Upplandsbro

 Yasaka 

 

Gilla Donic Facebook

 

Gilla Yasaka Facebook

 

Stöd TBBTK genom Svenska spel

  

TKBTK's 

sponsrande supporter

 

 

 

Postadress:
Tibble-Kungsängen BTK - Bordtennis
Roy Westin, Kritstigen 8
19633 Kungsängen

Kontakt:
Tel: 0707783103
E-post: This is a mailto link

Se all info